Project information
Hormonální kontrola hmyzího obranného systému

Investor logo
Project Identification
GA17-03253S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Předkládaný projekt se zabývá studiem funkcí adipokinetického hormonu (AKH) a jeho úloh v infekci vyvolané patogeny (nematodami, bakteriemi, houbami). Pro práci budou použity dva modely – moucha Drosophila melanogaster a ploštice Pyrrhocoris apterus. Drosophila bude sloužit jako genetický model, který umožňuje využití mutantů s modifikovanými AKH charakteristikami (AKH-, AKH receptor-deficientní mouchy atd.) a mutantů deficientních v genech účastnících se metabolismu kyslíkových a dusíkových reaktantů, kdežto Pyrrhocoris bude sloužit jako klasický fyziologický model se snadnou externí aplikací AKH. Projekt bude studovat zásadní aspekty úlohy AKH v hmyzím organismu napadeném patogenem v (1) obranné imunoreakci na organismální a (sub)buněčné úrovni, a v (2) biologických procesech řízených tímto hormonem (anti-oxidační stresová odpověď, trávení atd.). Získané výsledky mohou přispět k objasnění úlohy AKH v obranných reakcích hmyzu a v budoucnu by mohly být využity k vývoji nových metod kontroly hmyzích škůdců.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info