Publication details

Entomopatogenní hlístice a jejich exkretované/sekretované produkty

Investor logo
Title in English Enthomopathogenic nematodes and their excreted/secreted products
Authors

ELIÁŠ Sara HURYCHOVÁ Jana DOBEŠ Pavel KUNC Martin TOUBARRO TIAGO Duarte Nuno SIMOES Nelson HYRŠL Pavel

Year of publication 2019
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Entomopatogenní hlístice jsou přirození parazité hmyzu. Volně v půdě se vyskytují pouze infekční jedinci hledající nového hostitele. Mezi významné zástupce entomopatogenních hlístic patří rody Heterorhabditis a Steinernema. Důležité pro potlačení imunitní reakce hostitele jsou také jejich symbiotické bakterie rodu Photorhabdus u Heterorhabditis a Xenorhabdus u Steinernema. Komplex hlístice-bakterie je velmi účinný a dokáže zabít svého hostitele do 48 hodin od nákazy. Z tohoto důvodu jsou entomopatogenní hlístice využívány pro biologickou kontrolu škůdců jako efektivní alternativa chemických insekticidů. Při překonávání imunitního systému hmyzu využívají infekční jedinci produkty uvolňované ze sekrečního/exkrečního póru, tzv. ESP z anglického excretory/secretory products. Kromě toho později uvolňují další produkty i symbiotické bakterie. Produkty jsou především proteiny s cytotoxickou, proteolytickou a imunosupresivní aktivitou. Řada molekul již byla popsána u hlístice Steinernema carpocapsae. Zde ESP blokují enkapsulaci, způsobují agregaci hemocytů, navozují apoptózu hmyzích buněk, potlačují melanizaci a další. Inhibici fenoloxidázy u ESP z této hlístice jsme také potvrdili. Látky obsažené v ESP jsou velmi účinné, jelikož byly aktivní i při malé koncentraci. V našich experimentech byly testovány dva izoláty druhu Heterorhabditis bacteriophora, u kterého nebyly ESP dosud popsány. Prokázali jsme např. inhibici fenoloxidázy. Entomopatogenní hlístice produkují různé ESP s různými funkcemi v závislosti na svém stáří/době skladování. U inhibice fenoloxidázy jsou nejúčinnější produkty prvního izolátu tvořené po 14 a 22 dnech. Podobně tomu je i u druhého izolátu, kde pro inhibici fenoloxidázy jsou nejúčinnější ESP vytvořené po 22 dnech. Práce s ESP není jednoduchá a pro izolaci jen malého objemu je potřeba velkého množství hlístic, proto identita všech molekul zatím nebyla objasněna. Tato práce byla podpořena grantem GAČR 17 - 03253S.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info