Project information

Fyzikální aktivace povrchu keramických částic jako nástroj pro zlepšení vlastností jemnozrnné pokročilé keramiky (KeramAktiv)

Investor logo
Project Identification
GA17-05620S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology

Naše předchozí experimentální výsledky ukázaly, že plazmová aktivace keramických prášků má pozitivní vliv na výsledný keramický produkt, zejména při využití mokrých tvarovacích metod pro submikronové prášky. Dosud však není znám nejen vlastní mechanizmus tohoto zlepšení, ale ani jednotlivý účinek klíčových nositelů plazmové úpravy. Výzkumný plán projektu navrhuje systematickou analýzu vlivu jednotlivých činitelů plazmové aktivace (elektrony, radikály, UV radiace, šokové teplo, …) na technologii keramických materiálů, jež zahrnuje přípravu objemové a vrstevnaté jemnozrnné keramiky. Klíčové faktory ovlivňující keramickou technologii budou zjišťovány hledáním korelace mezi cíleně vnesenými změnami na povrchu částic a vlastnostmi výsledného keramického produktu. Plán obsahuje také pokus o diagnostiku fyzikálně aktivovaného rozhraní tuhá fáze/ kapalina.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info