Project information

Zavedení nového volitelného magisterského kurzu "Sociologie rodiny" (SOCFAM)

Project Identification
MUNI/FR/1410/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem projektu je vytvoření nového povinně volitelného kurzu "Sociologie rodiny" v rámci navazujícího magisterského studia sociologie. Kurz bude zahrnut do nově vznikajícího profilu "Populační studia", v kurzu bude kladen důraz na samostanou práci studujících s cizojazyčnou odbornou literaturou - psaní odborných textů (i v AJ) a jejich správná formální prezentace - a to zejména formou práce na individuálních projektech závěrečných prací konzultovaných s participujícími doktorandy i vyučujícím.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info