Informace o projektu

Informace o projektu
Zavedení nového volitelného magisterského kurzu "Sociologie rodiny" (SOCFAM)

Kód projektu
MUNI/FR/1410/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Cílem projektu je vytvoření nového povinně volitelného kurzu "Sociologie rodiny" v rámci navazujícího magisterského studia sociologie. Kurz bude zahrnut do nově vznikajícího profilu "Populační studia", v kurzu bude kladen důraz na samostanou práci studujících s cizojazyčnou odbornou literaturou - psaní odborných textů (i v AJ) a jejich správná formální prezentace - a to zejména formou práce na individuálních projektech závěrečných prací konzultovaných s participujícími doktorandy i vyučujícím.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info