Project information

Rozvoj metodologických znalostí a jejich aplikace pro doktorské studenty KMVES a KPOL na FSS

Project Identification
MUNI/FR/1344/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cílem tohoto projektu je uspořádání dvou kurzů primárně určených pro rozvoj kurikula doktorského studia na katedrách mezinárodních vztahů a politologie FSS MU. Cílem kurzů je posílení metodologických znalostí doktorandů a jejich příprava pro vědeckou praxi, pro niž má aplikace rigorózních metod etablovaných v sociálně-vědním výzkumu - stejně jako vysoká kvalita jejich prezentace - zásadní roli.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info