Project information

Project information
Kritika totalitarismu a moderní kultury z české perspektivy: Intelektuál Rio Preisner v kontextu myšlení 2. poloviny 20. století (Rio Preisner a kritika totalitarismu)

Investor logo
Project Identification
GA17-09347S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zachycuje podíl české inteligence vzhledem ke kritice vývoje evropské kultury ve 20. století a kritice totalitarismu a analyzuje tento kulturní fenomén především na základě díla Rio Preisnera, významného českého filozofa, jazykovědce a básníka, autora antitotalitární trilogie a kulturních studií o vývoji evropského a českého myšlení v 19. a 20. století. Životopis myslitele je začleněn do širokého evropského historického kontextu se zdůrazněním podílu českých intelektuálů na „kritice moderny“, a to jak domácích, tak exilových. Projekt vychází z potřeby aplikovat v českém prostředí dějiny idejí, které budou představeny prostřednictvím významných kritik problematických aspektů vývoje moderního světa. Projekt má ambici charakterizovat jak způsob myšlení vybraných intelektuálů, podněty k jejich činnosti, politicko-kulturní vlivy včetně zohlednění specifik exilového života, jejich myšlenková východiska, strategie a stereotypy, sociální vazby a vzájemná ovlivňování, a v neposlední řadě formulovat formy a možnosti rozvoje svobodného myšlení v krizových dějinných obdobích.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info