Informace o projektu
Kritika totalitarismu a moderní kultury z české perspektivy: Intelektuál Rio Preisner v kontextu myšlení 2. poloviny 20. století (Rio Preisner a kritika totalitarismu)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-09347S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt zachycuje podíl české inteligence vzhledem ke kritice vývoje evropské kultury ve 20. století a kritice totalitarismu a analyzuje tento kulturní fenomén především na základě díla Rio Preisnera, významného českého filozofa, jazykovědce a básníka, autora antitotalitární trilogie a kulturních studií o vývoji evropského a českého myšlení v 19. a 20. století. Životopis myslitele je začleněn do širokého evropského historického kontextu se zdůrazněním podílu českých intelektuálů na „kritice moderny“, a to jak domácích, tak exilových. Projekt vychází z potřeby aplikovat v českém prostředí dějiny idejí, které budou představeny prostřednictvím významných kritik problematických aspektů vývoje moderního světa. Projekt má ambici charakterizovat jak způsob myšlení vybraných intelektuálů, podněty k jejich činnosti, politicko-kulturní vlivy včetně zohlednění specifik exilového života, jejich myšlenková východiska, strategie a stereotypy, sociální vazby a vzájemná ovlivňování, a v neposlední řadě formulovat formy a možnosti rozvoje svobodného myšlení v krizových dějinných obdobích.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info