Project information

Český hudební slovník osob a institucí. Hudební instituce.

Investor logo
Project Identification
GA17-00301S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Navrhovaný projekt Centra hudební lexikografie Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty představuje další etapu rámcového dlouhodobého projektu Českého hudebního slovníku osob a institucí. Navazuje tak na předchozí fáze financované z rozpočtů GAČR (GA408/01/1460, GA408/04/2072, 408/07/0026 a 14-20264S) a tentokrát bude zaměřen na soubor hesel českých hudebních institucí včetně tzv. kolektivních interpretů (orchestry, soubory apod.). Projekt je provozován zdarma na internetové adrese www.ceskyhudebnislovnik.cz a podílí se na něm cca 100 autoru hesel. V několika fázích bude zpracováno a vydáno cca 16.000 hesel o všech důležitých subjektech reprezentujících hudební kulturu českých zemí v minulosti a současnosti. Vzhledem k současnému stavu poznaní jde o rámcový dlouhodobý projekt.
Slovník bude i nadále publikován v on-line internetové podobě, což umožňuje jeho neustálou inovaci a rozšiřování datových souborů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info