Project information

Příprava výukového materiálu pro předmět POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu (MatPOL284)

Project Identification
MUNI/FR/1385/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Cíle projektu je vytvoření interaktivního studijního materiálu, který bude využíván v předmětu POL284 Úvod do problematiky psaní odborného textu, jenž je vyučován na Katedře politologie Fakulty sociálních studií. Svým pojetí (interaktivnost, flexibilita) a zaměřením na studenty politologie a bezpečnostních a strategických studií představuje uvedený výukový materiál v českém prostředí ojedinělou pedagogickou pomůcku, který výrazně zkvalitní výuku předmětu.