Project information

Strengthening practical aspects of teacher education in the area of textbook evaluation and use (PAHPU)

Project Identification
MUNI/FR/1040/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt reaguje na deficity v učitelské přípravě v oblasti práce s učebnicí. Cílem projektu je posílení praktických aspektů učitelské přípravy v oblasti hodnocení a používání učebnic. Cíl bude dosažen zavedením nového volitelného předmětu "Hodnocení a používání učebnic", který bude prakticky zaměřen. Praktickou náplň zajistí jak vyučující předmětu, tak externí odborníci z praxe.

Publications

Total number of publications: 1