Project information

Flexibilní španělština pro podporu internacionalizace MU

Project Identification
MUNI/FR/1554/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Projekt přináší zatraktivnění kurzů španělského jazyka kombinací projektově orientované výuky, portfoliového hodnocení a cílené technologické podpory. Hodlá vybudovat komplexní výukové prostředí s rozšířeným přístupem k učebním materiálům, které bude studenty motivovat k prohlubování jazykových dovedností v průběhu kurzů, zpřístupní jim následný rozvoj nabytých dovedností po skončení kurzů a poskytne dostatečné zázemí k přípravě a intenzivnějšímu využívání zahraničních mobilit.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info