Project information

Project information
Veřejné finance a fiskální právo (VFAFP)

Project Identification
MUNI/FR/1357/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem a podstatou navrhovaného projektu je zejména posílení praktických a dovednostních aspektů výuky právní úpravy veř. financí v ČR se zaměřením na problematiku fiskálního práva a právní úpravy daní v ČR a to zejména za pomoci zapojení odborníků z praxe. Primárně bude využita metoda komparace za účelem analýzy stěžejních trendů v rámci EU s akcentem na realizaci nepřímých daní. Současně je nutné a žádoucí v této oblasti řešit praktické otázky v rámci harmonizace daní.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info