Informace o projektu
Veřejné finance a fiskální právo (VFAFP)

Kód projektu
MUNI/FR/1357/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předmětem a podstatou navrhovaného projektu je zejména posílení praktických a dovednostních aspektů výuky právní úpravy veř. financí v ČR se zaměřením na problematiku fiskálního práva a právní úpravy daní v ČR a to zejména za pomoci zapojení odborníků z praxe. Primárně bude využita metoda komparace za účelem analýzy stěžejních trendů v rámci EU s akcentem na realizaci nepřímých daní. Současně je nutné a žádoucí v této oblasti řešit praktické otázky v rámci harmonizace daní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info