Project information

Prohloubení praktických aspektů ve výuce předmětů NP201Zk Činnost veřejné správy a MV923K Diskreční pravomoc veřejné správy

Project Identification
MUNI/FR/1131/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Inovace předmětu Činnost veřejné správy se zaměří na využití výsledků výzkumu o činnosti a rozhodovací praxi realizovaného u vybraných správních orgánů se záměrem docílit konkrétnější zaměření výuky na problémové otázky, jak se projevují v reálné činnosti veřejné správy.
V části spojené s předmětem Diskreční pravomoc bude projekt zaměřen na zlepšení praktických dovedností studentů magisterského studia za využití reálných podkladů z činnosti veřejné správy a zapojením odborníků z praxe do výuky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info