Project information

Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales

Investor logo
Project Identification
GA17-09644S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Biophysics

V r. 2016 jsme identifikovali neobvyklé telomery u rostlin rodu Allium. Společně s našimi předchozími výsledky je nyní jasné, že během evoluce rostlin řádu Asparagales došlo ke dvěma změnám telomer: při první, spojené s divergencí rodu Iris, byly typické rostlinné telomery (TTTAGGG)n nahrazeny telomerami (TTAGGG)n typickými pro obratlovce. Ke druhé změně - z (TTAGGG)n na (CTCGGTTATGGG)n - došlo při divergenci rodu Allium. Cílem projektu je objasnit molekulární podstatu těchto tranzicí: změny v RNA podjednotkách telomeráz a v jejich interakcích s katalytickými podjednotkami, a dále zjistit dopad těchto změn na nukleoproteinové složení a na funkci telomer, která závisí hlavně na telomer-vazebných proteinech. RNA-Seq data budou získána z obohacených frakcí telomerázy a z celkového transkriptomu s cílem identifikovat RNA podjednotky telomeráz, resp. kandidátní telomer-vazebné proteiny. Interakce proteinů se současnými a ancestrálními telomerovými DNA budou testovány kvantitativními
přístupy. Projekt zlepší chápání strukturně-funkčních vztahů telomer a role telomer ve speciaci.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info