Project information

Inovace technické výuky v oborech Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. st. ZŠ využitím konstrukčních stavebnic.

Project Identification
MUNI/FR/1021/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovace předmětu Praktické činnosti pro obor Učitelství pro mateřské školy a předmětu Aplikace techniky pro obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Z důvodu reflektování aktuálních potřeb vedoucích k získání odborných kompetencí studentů je pro absolvování studijního oboru potřebné využití konstrukčních stavebnic a zvládnutí základů práce s nimi. Inovace bude zaměřena na využití konstrukčních stavebnic ve výuce.