Project information

Inovace předmětů Praktikum kovy a dřevo

Project Identification
MUNI/FR/1005/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovace předmětů Praktikum kovy a dřevo z důvodu aplikace nových technologií do edukačního procesu. Z tohoto pohledu je třeba, aby výuka odpovídala současným trendům. Inovace výuky se bude týkat odborných předmětů Praktikum dřevo a kovy, tedy studijních předmětů zaměřených na zvyšování odborné úrovně studentů. Z důvodu reflektování aktuálních potřeb vedoucích k získání odborných kompetencí studentů je pro absolvování studijního oboru potřebné využití kvalitního nářadí.