Project information

Václav IV. (1361-1419). Nové cesty k zapomenutému králi.

Project Identification
MUNI/21/ELB/2017
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Základním cílem projektu je rozšíření výzkumného zaměření brněnského pracoviště Regesta Imperii na Ústavu pomocných věd historických o studium osobnosti, vlády a listin Václav IV. V rámci projektu se toto pracoviště bude podílet na organizaci mezinárodní konference o Václavovi IV. a vznikne odborná studie shrnující současný stav bádání o tomto poanovníkovi.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info