Project information

Inovácia podpory výuky multimédii v LEMMA FI

Project Identification
MUNI/FR/1467/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Navrhovaný projekt predstavuje technickú podporu pre filmovo orientované predmety vyučované pod taktovkou Laboratoře elektronických a multimediálnych aplikací (LEMMA) na Fakulte informatiky, ktoré si študenti zapisujú rádovo z fakúlt celej univerzity. Projekt má za cieľ doplniť nedostatočnú technickú vybavenosť laboratória a jeho následnú implementáciu do výuky, ktorej každoročným hlavným výstupom je Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.