Project information

Inovace předmětu Didaktická technika

Project Identification
MUNI/FR/1352/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmět didaktická technika je povinně volitelným předmětem pro všechny navazující magisterské studenty učitelských oborů. V současné době je zaměřena zejména na prezentační technické nástroje. Cílem projektu je rozšířit probíraná témata o technické prostředky pro žákovské a demonstrační experimenty, jejichž nabídka se v nedávné minulosti z převážně fyzikálních aplikací rozšířila i do jiných přírodních věd.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info