Project information

Project information
Inovace studijních materiálů pro výuku forenzní antropologie a soudního lékařství

Project Identification
MUNI/FR/1577/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine

Soudní lékařství a forenzní antropologie patří mezi obory, jejichž význam spočívá ve využití odborných poznatků pro právní účely, zejména v oblasti trestního práva. Jejich vazba na právní systém a tím nepřehlédnutelný společenský význam klade vysoké nároky na odbornost i formální stránku a vyžaduje odborníky s širokým přehledem v samotném oboru, ale i oborech příbuzných. Cílem projektu je inovace výuky na MU tak, aby studentům byla přiblížena provázanost odborné činnosti v těchto oborech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info