Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace studijních materiálů pro výuku forenzní antropologie a soudního lékařství

Kód projektu
MUNI/FR/1577/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta

Soudní lékařství a forenzní antropologie patří mezi obory, jejichž význam spočívá ve využití odborných poznatků pro právní účely, zejména v oblasti trestního práva. Jejich vazba na právní systém a tím nepřehlédnutelný společenský význam klade vysoké nároky na odbornost i formální stránku a vyžaduje odborníky s širokým přehledem v samotném oboru, ale i oborech příbuzných. Cílem projektu je inovace výuky na MU tak, aby studentům byla přiblížena provázanost odborné činnosti v těchto oborech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info