Project information

Diplomacie v pozdně středověké Itálii a její písemnosti

Project Identification
MUNI/FR/1441/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je otevření kurzu, jehož tématem bude diplomatická komunikace v Itálii 14.–15. století a s ní související specifické písemné prameny. Těžiště jednotlivých seminářů bude spočívat především v četbě a interpretaci originálních pramenů z italských archivů, které budou mít studenti k dispozici ve formě digitálních reprodukcí. Kurz bude určen primárně posluchačům pomocných věd historických, archivnictví a historie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info