Project information

Využití starých atlasů pro inovaci výuky kartografie

Project Identification
MUNI/FR/1466/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Česká kartografie produkuje atlasy od poloviny 19. století. Jedním z nejvýznamnějších děl je Atlas Republiky Československé z roku 1935, který je zároveň naším prvním moderním národním atlasem a představuje významný zdroj kartografických materiálů. Cílem projektu je 80 let po jeho vydání využít kvality díla pro ilustraci základních principů, inspiraci a zlepšení kvality výuky budoucích absolventů a také přiblížit toto stěžejní dílo studentům kartografie a geografie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info