Project information

Kurz Introduction to academic writing in sports science

Project Identification
MUNI/FR/1495/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je vytvoření studijních materiálů a pilotáž kurzu „Introduction to academic writing in sports science" určeného studentům magisterského a doktorského studijního programu FSpS. V rámci kurzu si studenti osvojí základy akademického psaní při práci na vlastních výzkumných projektech. Absolvováním kurzu studenti rozvinou své jazykové a prezentační dovednosti, získají lepší povědomí o vědecké metodě a studenti DSP se připraví na kurz akademického psaní, kde zpracují vědecký článek.