Project information

Inovace studijního předmětu VLRL041 Léčivé rostliny (Inovace VLRL041 Léčivé rostliny)

Project Identification
MUNI/FR/1370/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvořit kvalitní interaktivní výukový materiál dostupný v IS MU všem studentům VL i ZL, který bude rozšiřovat jejich znalosti v oblasti obsahových látek léčivých rostlin a to včetně interakcí se stávající farmakoterapií. Elektronický výukový materiál bude mít podobu databáze rostlin s uvedením českého, slovenského a latinského názvu rostliny, fotografie, botanického popisu, seznamu hlavních obsahových látek s terapeutickým účinkem a hlavních indikací a kontraindikací.