Project information
Léčiva v životním prostředí a interakce s rostlinami (Léčiva a rostliny)

Project Identification
GF17-33746L
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Johannes Kepler University Linz
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Léčiva se stávají v souvislosti s rozvojem farmakoterapeutických možností stále významnějšími kontaminanty životního prostředí. Zatímco jejich účinek na mikroorganismy a živočichy je relativně dobře popsán, příjem, transport, akumulace a transformace rostlinami není prakticky známa, a to i přes to, že rostliny představují významnou trofickou úroveň v potravních řetězcích (producenti). Blíže studován nebyl ani vliv léčiv na biochemické a fyziologické procesy rostlin. Řešení projektu tedy představuje významný krok v objasnění daných otázek s praktickým přesahem nejen do ekotoxikologie (akumulace léčiv s ohledem na fytoremediační technologie), ale také do zemědělství (anatomické změny kořene jako zásadního orgánu v dalším ontogenetickém vývoji rostlin včetně výnosu) a stresové fyziologie (změny ve fyziologických parametrech, aktivace ochranných mechanismů rostlin). Získané výsledky projektu budou zcela originální a unikátní v rámci řešené problematiky.

Publications

Total number of publications: 14


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info