Project information
Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých (MESTU)

Investor logo
Project Identification
GA17-09797S
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

I když jsou v tuzemském výzkumu hojně užívány české verze zahraničních metod, jen málokdy jsou samostatně publikovány jejich kvality. Projekt hodlá analyzovat existující data a publikovat metodické studie o českých verzích metod používaných k měření psychologických charakteristik ve výzkumech adolescentů a mladých dospělých. Projekt navrhuje systematizovat informace o používaných dotazníkových metodách, (re)analyzovat dostupná data a publikovat metodické studie. Tím se usnadní tuzemským badatelům v této oblasti výzkum samotný, ale především publikování výsledku výzkumu, protože jim umožní doložit základní psychometrické charakteristiky používaných měřítek odkazem na publikované metodické studie o českých verzích používaných nástrojů. Druhotně se tím omezuje opakované převádění týchž měřítek do češtiny, které zvětšuje prostor pro chyby a komplikuje kumulaci a replikace výzkumu. Metodické studie doplní systematická přehledová studie mapující publikované metodické studie, jejich kvality a postupy, jimiž jsou tyto kvality stanovovány.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info