Informace o projektu
Metodické studie pro české verze měřítek psychologických charakteristik adolescentů a vynořujících se dospělých (MESTU)

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-09797S
Období řešení
1/2017 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

I když jsou v tuzemském výzkumu hojně užívány české verze zahraničních metod, jen málokdy jsou samostatně publikovány jejich kvality. Projekt hodlá analyzovat existující data a publikovat metodické studie o českých verzích metod používaných k měření psychologických charakteristik ve výzkumech adolescentů a mladých dospělých. Projekt navrhuje systematizovat informace o používaných dotazníkových metodách, (re)analyzovat dostupná data a publikovat metodické studie. Tím se usnadní tuzemským badatelům v této oblasti výzkum samotný, ale především publikování výsledku výzkumu, protože jim umožní doložit základní psychometrické charakteristiky používaných měřítek odkazem na publikované metodické studie o českých verzích používaných nástrojů. Druhotně se tím omezuje opakované převádění týchž měřítek do češtiny, které zvětšuje prostor pro chyby a komplikuje kumulaci a replikace výzkumu. Metodické studie doplní systematická přehledová studie mapující publikované metodické studie, jejich kvality a postupy, jimiž jsou tyto kvality stanovovány.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info