Project information

Project information
Hodnotové změny v České republice z Evropské a světové perspectivy (Evropský výzkum hodnot/Světový výzkum hodnot 1991-2017)

Investor logo
Project Identification
GA17-02022S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Podstatou tohoto projektu je popis a analýza vývoje hodnotových struktur v české společnosti (v rámci různých vrstev a skupin) v letech 1991-2017. Tato analýza umožní pochopit proces politické, sociální a ekonomické transformace české společnosti prizmatem proměny hodnot a kulturních vzorců v průběhu čtvrtstoletí budování nové české společnosti, od doby sametové revoluce až po její plnohodnotné napojení do evropských politických, ekonomických a sociálních struktur. Vývoj hodnotových orientací v České republice budeme moci interpretovat v kontextu evropského vývoje, neboť námi předkládaný projekt je součástí unikátního evropského a světového longitudinálního komparativního sociálně vědního výzkumu European Values Study (EVS) / World Values Study (WVS). Časová dimenze – srovnávání dlouhodobých trendů - je umožněna tím, že pracoviště navrhovatele se podílelo na přípravě minulých vln výzkumu v ČR v letech 1991, 1999, 2008. Pro další participaci na projektu EVS/WVS v roce 2017hledáme právě tímto návrhem finanční podporu k realizaci výzkumu, zpracování dat a diseminaci výsledků.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info