Project information

Inovace předmětu Analýza a vizualizace ekonomických dat (BPE_AVED) (AVED)

Project Identification
MUNI/FR/0894/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je maximalizovat podíl kontaktní výuky zaměřené na zvládnutích praktických aplikací nástrojů analýzy dat v předmětu “Analýza a vizualizace ekonomických dat”. Toho bude dosaženo vytvořením e-learningových materiálů, které umožní přesunout teoretickou část výuky na samostudium a vyhradit kontaktní výuku řešení komplexních případových studií se získáváním okamžité zpětné vazby. E-learnigový kurz bude připraven k nabídnutí studentům kombinovaného studia a dalším zájemcům z MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info