Project information

Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - kolizní otázky

Investor logo
Project Identification
GA17-19923S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je zaměřen na oblast práva, která v posledních letech prochází bezprecendentním vývojem s dopady do právní teorie i praxe. Bude se jednat o analýzu pravidel mezinárodního práva soukromého, jejich interpretaci a aplikace v případě práv duševního vlastnictví s mezinárodním (přeshraničním) prvkem. Prvním okruhem výzkumu budou vybrané otázky registrovaných a neregistrovaných práv duševního vlastnictví a jejich právní úprava v normách vnitrostátního, unijního a mezinárodního původu, a to např. Bernská úmluva, vybrané prameny sekundárního práva EU a další. Kvalifikace otázek v první části je stěžejní pro druhou oblast výzkumu. Předmětem projektu budou relevantní kolizní normy obsažené v normách vnitrostátního, mezinárodního a evropského původu, a to zejména Nařízení Řím I a Řím II.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info