Project information

Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Investor logo
Project Identification
GA17-20645S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Argumentační závaznost judikatury se v českém právním prostředí stala notorietou. Chybí ale metody, kterými by bylo možné odlišit důležitá rozhodnutí od ostatních. Tento projekt směřuje k vytvoření metodologie pro hodnocení důležitosti soudních rozhodnutí. Tato metodologie bude vycházet ze statistických metod a umožní studovat českou judikaturu v její síťové struktuře a podrobit ji síťové analýze. Teprve ve chvíli, kdy bude možné zkoumat judikaturu v jejím kontextu a exaktně hodnotit její důležitost bude možné uzavřít, že v rámci argumentační závaznosti judikatury došlo k plné realizaci principu ignorantia iuris neminem excusat, který je jedním ze základních kamen právního státu. V rámci jednotlivých fází projektu tak postupně dojde k definici pojmu důležitosti judikatury na základě zákonných i jiných podmínek, k vytvoření nástrojů umožňujících rozpoznávání odkazů v rámci soudních rozhodnutí, kterými budou sbírána data, a k finálnímu vytvoření a ověření metodologie hodnocení důležitosti soudních rozhodnutí.

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info