Informace o projektu
Exaktní hodnocení aplikační relevance judikatury

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-20645S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Argumentační závaznost judikatury se v českém právním prostředí stala notorietou. Chybí ale metody, kterými by bylo možné odlišit důležitá rozhodnutí od ostatních. Tento projekt směřuje k vytvoření metodologie pro hodnocení důležitosti soudních rozhodnutí. Tato metodologie bude vycházet ze statistických metod a umožní studovat českou judikaturu v její síťové struktuře a podrobit ji síťové analýze. Teprve ve chvíli, kdy bude možné zkoumat judikaturu v jejím kontextu a exaktně hodnotit její důležitost bude možné uzavřít, že v rámci argumentační závaznosti judikatury došlo k plné realizaci principu ignorantia iuris neminem excusat, který je jedním ze základních kamen právního státu. V rámci jednotlivých fází projektu tak postupně dojde k definici pojmu důležitosti judikatury na základě zákonných i jiných podmínek, k vytvoření nástrojů umožňujících rozpoznávání odkazů v rámci soudních rozhodnutí, kterými budou sbírána data, a k finálnímu vytvoření a ověření metodologie hodnocení důležitosti soudních rozhodnutí.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info