Project information
Zapojení informačních technologií do předmětů Matematika a Matematika 2 na ESF MU

Project Identification
MUNI/FR/1095/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je inovace předmětů Matematika a Matematika 2 na ESF MU. Inovace směřuje k většímu zapojení informačních technologií do výuky, a to konkrétně vizualizací, animací, řešených úloh a demonstračních dávek. Využití výpočetní techniky k rutinním výpočtům umožní věnovat při výuce předmětů více času porozumění používaným pojmům a metodám, tak aby studenti byli schopni analytické postupy používat i s časovým odstupem, například v odborných předmětech a při psaní závěrečných prací.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info