Project information

Journal of Interactive Media (JOINME)

Project Identification
MUNI/D/0998/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmětem tohoto projektu je vydávání recenzovaného, veřejně přístupného online časopisu Journal of Interactive Media, který by se zaměřoval na soustavné rozvíjení interdisciplinární debaty o roli digitálních médií v současné kultuře, přiblížení nových trendů jejich analýzy a prezentaci komplexních výzkumů digitálních objektů, procesů i praxí.
Časopis Journal of Interactive Media by měl fungovat jako platforma, která reflektuje proměny uměleckých strategií a širokého souboru mediálních forem pod vlivem nástupu digitálních médií.
Cílem plánovaného časopisu je vydávání vědeckých studií, reportáží, rozhovorů nebo recenzí odborných publikací a spolupráce na organizaci vědeckých konferencí či přednášek, které by korespondovaly s případným tematickým zaměřením konkrétního čísla.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info