Project information

Inteligentní veřejná správa 2.0

Project Identification
MUNI/D/0945/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Návrh projektu studentského časopisu Inteligentní veřejná správa 2.0 navazuje na předchozí projekt Inteligentní veřejná správa a zaměřuje se na transfer a informování o aktitivtách, záměrech či výstupech edukativního, výzkumného či aplikovaného charakteru v oblasti veřejné správy, státní správy a samosprávy, či regionálního rozvoje na všech úrovních (od centrální po lokální). Dílčím cílem je také přinášet pohledy, názory či ohlasy klíčových aktérů v oblastech praxe i výzkumu veřejné správy a regionálního rozvoje. Formát časopisu bude newsletter vytvářený studenty, jehož struktura se bude skládat z výše uvedených dílčích oblastí. Tento projekt přináší nový pohled, posiluje a zintenzivňuje transfer informací a výstupů mezi výzkumným univerzitním prostředím a praxí veřejné správy. Projekt bude využívat synergických efektů vyplývajících ze sítě kontaktů, partnerství, spoluprací a aktivit Institutu veřejné správy ESF MU. Zapojení a spolupracující studenti by pak měli získat cenné zkušenosti a poznatky v oblasti jak publikování, tak při kontaktu a diskuzi se zástupci z praxe veřejné správy.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info