Project information

Identifikace nových prognostických markerů a terapeutických cílových molekul u sarkomu měkkých tkání

Investor logo
Project Identification
GA17-17636S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Charles University

Sarkomy jsou relativně vzácné nádory mesenchymálního původu vyznačující se neobyčejně velkou klinickou heterogenitou. Dosud identifikované markerové proteiny či expresní profily nevedly k racionální stratifikaci pacientů. V našem projektu chceme využít některé nové biologické aspekty sarkomageneze (prominentní funkce onkogenů jun, sarkomové kmenové buňky, využití progresivních sérií buněčných linií) k identifikaci nových progresivních markerů popř. terapeutických cílů sarkomů měkkých tkání. V prvním kroku podrobíme dvě dobře charakterizované progresivní série nádorových buněčných linií komplexní analýze transkriptomu, a to jak na základě stádia progrese, tak na základě buněčné hierarchie (tj. transkriptom sarkomových kmenových buněk). Postupnými průniky dílčích transkriptomů chceme dojít až k možnému výslednému expresnímu profilu agresivnosti. Prognostickou hodnotu budeme testovat na panelu lidských liposarkomových buněčných linií a na vzorcích klinickým nádorů se známým
klinickým průběhem. Podaří-li se nám současně najít nové terapeutické cíle, zahájíme jejich preklinické testování.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info