Project information

Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF

Cílem výzkumného evaluačního projektu je komplexně analyzovat kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU v prvním roce jeho platnosti a na základě získaných dat tento program kontinuálně zkvalitňovat směrem k definovanému profilu absolventa. Jde o procesní a formativní evaluaci, jejímž cílem je postupně zhodnotit, jak je program postupně implementován. To nám umožní postupně identifikovat silné a slabé stránky programu a porozumět, jak program reálně funguje a výukový proces zkvalitňovat. V projektu budou zapojeni studenti doktorských programů, kteří v průběhu jeho řešení budou rozvíjet své metodologické a evaluační kompetence ve vztahu k předmětům, které jsou blízké jejich tématům disertačních prací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info