Informace o projektu
Výzkum implementace inovovaného pedagogicko-psychologického modulu v pregraduální přípravě studentů PdF

Kód projektu
MUNI/A/1276/2016
Období řešení
1/2017 - 12/2017
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem výzkumného evaluačního projektu je komplexně analyzovat kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU v prvním roce jeho platnosti a na základě získaných dat tento program kontinuálně zkvalitňovat směrem k definovanému profilu absolventa. Jde o procesní a formativní evaluaci, jejímž cílem je postupně zhodnotit, jak je program postupně implementován. To nám umožní postupně identifikovat silné a slabé stránky programu a porozumět, jak program reálně funguje a výukový proces zkvalitňovat. V projektu budou zapojeni studenti doktorských programů, kteří v průběhu jeho řešení budou rozvíjet své metodologické a evaluační kompetence ve vztahu k předmětům, které jsou blízké jejich tématům disertačních prací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info