Project information

Příprava učitelů zeměpisu a přírodopisu na terénní výuku

Project Identification
MUNI/A/1262/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Terénní výuka je forma, která je už dlouhá léta pro svoji různorodost považována spíše než za výukovou formu, za výukovou strategii, která je nezbytná pro pochopení dnešního světa. Cílem projektu bude zjištění, jak jsou na terénní výuku připravováni budoucí učitelé na vysokých školách v učitelském studiu. Tematicky se bude jednat zejména o přípravu v předmětech zeměpis a přírodopis. Půjde mimo jiné i o zjištění, jak jsou při výuce na vysokých školách eliminovány bariéry, které rozvoji terénní výuky reálně brání - jednak odborné, oborově didaktické a bezpečnostní.
Téma vychází z aktuálně zpracovávaných disertačních prací studentů doktorského studijního programu Pedagogika, obor Pedagogika, který je realizován na Pedagogické fakultě MU, přičemž ke zpracování tématu se přistupuje jak z pohledu obecné pedagogiky, tak i oborových didaktik. Projekt tematicky navazuje na řešení specifického výzkumu v roce 2016, jehož cílem bylo zjišťování, jak je tato výuková forma ve všech svých podobách využívána na 1. a 2. stupni ZŠ. Řešení je relevantní v rovině aplikovaného výzkumu a spadá i do roviny nových akreditací vysokoškolského studia, které budou realizovány od roku 2017.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info