Project information
Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Project Identification
MUNI/A/1183/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt specifického výzkumu pro rok 2017 je zaměřen na problematiku podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Cílem projektu je vytvoření souboru inovativních metod a forem práce s akcentem na žáky se SVP v inkluzivní třídě a analýza možnosti prevence problémů při začleňování této cílové skupiny do heterogenních tříd. Výzkum dá příležitost navrhnout konkrétní možnosti podpory při zařazení jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního prostředí tak, aby vedly k posílení jejich sociálně-emočních kompetencí.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info