Informace o projektu

Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu

Projekt specifického výzkumu pro rok 2017 je zaměřen na problematiku podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Cílem projektu je vytvoření souboru inovativních metod a forem práce s akcentem na žáky se SVP v inkluzivní třídě a analýza možnosti prevence problémů při začleňování této cílové skupiny do heterogenních tříd. Výzkum dá příležitost navrhnout konkrétní možnosti podpory při zařazení jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního prostředí tak, aby vedly k posílení jejich sociálně-emočních kompetencí.

Publikace

Počet publikací: 15


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info