Project information

Primární výzkum malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu (MSPCR)

Project Identification
MUNI/A/1046/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Předkládaný projekt se orientuje na výzkum postojů MSP k jejich veřejné podpoře. Otevíráme tím novou oblast výzkumu při KRES a INCERU. Vliv veřejné podpory na MSP v cestovním ruchu nebyl doposud dostatečně zkoumán. Systém trpí na nedostatek informací o veřejné podpoře, o její efektivitě a zpětné vazbě od MSP, které by byly použity pro budoucí nastavení politiky cestovního ruchu a systému podpory MSP v cestovním ruchu.Smyslem je získat informace, které vnesou více světla do jejich skutečných potřeb a ozřejmí jejich pohled na systém podpory MSP v cestovním ruchu. Cílem projektu je identifikovat klíčové oblasti podpory MSP v cestovním ruchu a nástroje pro implementaci této podpory. Těžištěm předkládaného projektu bude realizace terénního šetření.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info