Project information

Project information
Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice

Investor logo
Project Identification
GA17-26705S
Project Period
1/2017 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Charles University

Primárním cílem projektu je exaktní formulace relevantních kritérií charakterizujících dobré daňové zákonodárství, zhodnocení stupně jejich naplnění v České republice a formulace doporučení de lege ferenda pro daňové autority. V projektu bude provedena reformulace principů dobrého zákonodárství tak, aby odpovídaly jeho současným potřebám. Na základě těchto principů bude odvětví daňového práva zachyceno a vymezeno v podobě systému, jehož klíčovými prvky jsou přirozeně jednotlivci, korporace, zákonodárci, soudy apod. Mezi nimi pak dochází k vzájemným interakcím např. v podobě voleb či legislativního procesu. Při správném nastavení daňového systému lze určit dopady případných uměn v daňovém zákonodárství ex ante, tedy ještě před jejich skutečnou realizací v českém právním prostředí, což může výrazně posílit argumentační potenciál směrem k zákonodárcům.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info