Informace o projektu

Dopady změn v daňové legislativě na efektivnost a spravedlnost v České republice

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA17-26705S
Období řešení
1/2017 - 12/2019
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Univerzita Karlova v Praze

Primárním cílem projektu je exaktní formulace relevantních kritérií charakterizujících dobré daňové zákonodárství, zhodnocení stupně jejich naplnění v České republice a formulace doporučení de lege ferenda pro daňové autority. V projektu bude provedena reformulace principů dobrého zákonodárství tak, aby odpovídaly jeho současným potřebám. Na základě těchto principů bude odvětví daňového práva zachyceno a vymezeno v podobě systému, jehož klíčovými prvky jsou přirozeně jednotlivci, korporace, zákonodárci, soudy apod. Mezi nimi pak dochází k vzájemným interakcím např. v podobě voleb či legislativního procesu. Při správném nastavení daňového systému lze určit dopady případných uměn v daňovém zákonodárství ex ante, tedy ještě před jejich skutečnou realizací v českém právním prostředí, což může výrazně posílit argumentační potenciál směrem k zákonodárcům.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info