Project information

Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

Investor logo
Project Identification
GA16-13231S
Project Period
1/2017 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno

Moravský kras představuje unikátní holokarstický jev v ČR, na jehož vzniku a vývoji se podílí klíčově voda. Kontaminace povrchové vody zasahuje významně do ekologie krasového ekosystému, přičemž kvalita a bezpečnost vody se může vlivem různých faktorů rychle měnit. Mykobakterie jsou původci nejenom tuberkulózy (obligátně patogenní mykobakterie), ale také mykobakterióz lidí zvířat a lidí způsobovaných netuberkulózními mykobakteriemi (NTM). Běžně se vyskytují především v půdě, v odpadech a v organicky znečištěných vodách. Cílem projektu proto bude propojení oborů molekulární a klasické mikrobiologie, geografie, demografie a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských aktivit na povrchu na výskyt NTM v mikrobiologickém ekosystému krasového prostředí. Experimentálně bude v modelových pokusech posouzeno množení vybraných druhů NTM v krasovém prostředí a budou posouzena rizika infekce lidí a zvířat exponovaných kontaminovaným krasovým vodám.
Cílem projektu bude propojení oborů molekulární a klasické mikrobiologie, geografie, demografie a fyzikální chemie pro objasnění vlivu lidských aktivit na povrchu na výskyt a význam mykobakterií v mikrobiologickém ekosystému Moravského krasu.

Publications

Total number of publications: 1