Project information

Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616
Project Period
8/2017 - 7/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Liga lidských práv

Cílem projektu je vytvořit síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí žáků s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V každém kraji ČR (mimo Prahu) bude vytipována 1 základní škola, která vzdělává vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a bude sdílet zkušeností s realizací společného vzdělávání.