Project information

Aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení

Project Identification
MUNI/B/1184/2016
Project Period
1/2017 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním cílem konference Aktuální otázky mezinárodního rozhodčího řízení je prohloubit znalosti studentů doktorského a magisterského studia v oblasti mezinárodního rozhodčího řízení a jeho aktuálních trendů a zároveň otevřít prostor pro odbornou diskusi a výměnu zkušeností s lidmi, kteří se pohybují v praxi mezinárodního rozhodčího řízení. Konference bude předcházet třetímu ročníku brněnského pre-mootu, který se koná v rámci prestižní mezinárodní soutěže Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot a kterého se zúčastní týmy z tuzemska i zahraničí.

Publications